العربية

Uiteindelijk spreken we allemaal Arabisch.

Nee, dat is geen voorspelling van de profeet wiens aangezicht wij niet mogen kennen. Noch is het een profetie van een verdorven columnist. Het is meer een feit. Nu al dus, bedoel ik, spreken wij allemaal Arabisch. Vandaag.

De eerste keer dat mij dat gewaar werd was toen ik aan het werk was op het Arabisch schiereiland en mij achter de brede rug van mijn chauffeur in het verkeer begaf.  Allereerst moest ik bekomen van de eigenaardige verkeersregels die er gelden. Die zijn heel anders dan die je op basis van het verkeersreglement zou verwachten. Mocht u overwegen er tijd door te brengen, weet dan dat Arabieren in een grote auto altijd voorrang hebben. Gevolgd door westerlingen in een grote auto. Daarna volgen de Arabieren in een kleine auto en dan weer westerlingen in een kleine auto. Indiërs of mensen die op hen lijken hebben nooit voorrang en zijn bij een eventuele aanrijding hoe dan ook schuldig. Toch even goed om te weten. Met de verdeling van rijkdom gaat het net zo. Voor de Arabieren zelf werkt het allemaal nog wel wat subtieler. Zij onderscheiden nog allerlei subcategorieën, wat ons westerlingen dan weer ontgaat.

Toen deze wetenschap mij enige rust had gebracht en ik een klein beetje begreep waar ik was, trachtte ik de paar lesjes Arabisch die ik in het vliegtuig had geleerd toe te passen. Bij het lezen van de billboards en van de nummerborden van de auto’s viel me op dat het meeste keurig achterstevoren stond. Behalve de getallen.

Ik vond dat nogal eigenaardig. Waarom zouden uitgerekend de Arabieren de getallen verkeerdom schrijven?

Dat is echter maar hoe je het bekijkt; een kwestie van perspectief. Arabieren doen namelijk, zoals dat Arabieren betaamt, keurig netjes alles precies achterstevoren. Alleen wij westerlingen doen dat niet. Wij schrijven de getallen namelijk anders dan de rest. Jawel, op z’n Arabisch. De eenheden rechts van de tientallen, de honderdtallen weer links van de tientallen. Ik vond dat toen op de basisschool best wel even ingewikkeld.

Overigens nog even een toeristische tip tussendoor; bij het draaien van een telefoonnummer in een Arabisch land gaat u dus gewoon van rechts naar links aan de slag. Maar dat terzijde.

De Arabieren hadden het weer van de Indiërs en via het Iberisch schiereiland en de Moren heeft deze gewoonte Europa bereikt. Maar op een gegeven moment weet je niet beter. De hele wereld doet het nu zo.

De hele wereld doet het zo. Dat is precies het punt dat ik wil maken. De enige taal die wij op deze planeet dus gemeenschappelijk hebben is die van de getallen. Dus welke punt je ook wilt maken, als je je internationaal verstaanbaar wilt maken moet je in getallen praten.

De eersten die dat doorhadden waren de Amerikanen. Die hadden immers in eigen Staten al dat probleem dat ze allemaal andere talen spraken, behalve die van de getallen. Het internationale bedrijfsleven heeft die gewoonte overgenomen. Het duidelijkst nog in de zogenoemde financiële sector. Daar geldt alleen nog maar de taal van de getallen, aangevuld met een taaltje dat in de verte nog aan Engels doet denken.

Op de Nederlandse universiteiten heb je ook zoiets. Alles wat niet in eenvoudig Globish – het tot 1500 woorden uitgeklede steenkolenengels – of in getallen is uit te drukken heeft het zwaar. Laat staan zaken van immateriële waarde. Nieuwsgierigheid, creativiteit en Bildung. Hoeveel levert dat op?  Kunst en cultuur. Ja, als belegging…

We zijn precies andersom gaan denken. Alles wat werkelijk van waarde is moet in waardeloze getallen worden uitgedrukt. Rendementsdenken heet dat. Zonder twijfel het woord van 2015.

Wie hogerop wil komen, denkt zich in getallen te moeten uitdrukken. Zelfs als hogerop er niet om heeft gevraagd, doen we dat. Wat we weten: hogerop snapt niet zoveel van de werkelijkheid en daarom moet je het simpel houden. Getallen dus. Alleen de boardroom heeft immers het pasje van de zaak.

Daarom doen we alles achterstevoren. Proberen alles van waarde in geld uit te drukken, waardoor elk echt argument letterlijk waardeloos wordt.

Dus u ziet, uiteindelijk spreken we allemaal العربية.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *